ELS NOSTRES SERVEIS

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

Tràmits legals amb el Registre de la Propietat, Hisenda…
Redacció dels estatuts de la comunitat.
Convocatòries de les juntes ordinàries i extraordinàries,
enviaments de les cartes, seguiment i compliment dels acords.
Assessorament legal en qualsevol normativa
que afecti a les comunitats de propietaris.

GESTIÓ ECONÒMICA DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

Pressupostos i comptes anuals.
Pagaments a proveïdors de serveis.
Control de morositat dels veïns, reclamació i cobrament dels rebuts
impagats, gestions judicials…
Impostos.
Pagaments de nòmines als empleats de la comunitat, a més de
tramitacions laborals i legals (contractacions, Seguretat Social, etc.).

ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D’OBRES I ASSEGURANCES

Reparacions ordinàries i extraordinàries.
Noves instal·lacions, serveis, millores.
Tramitacions legals davant les Administracions.
Informació i tràmit de les subvencions disponibles per obres de millora.
Pressupostos (arquitectes, constructores, materials, proveïdors, etc).
Seguiment i seguretat en totes les actuacions.

BORSA I GESTIÓ DE LLOGUERS

Ens fem càrrec, per a vostè, de tot el necessari per tal de llogar el seu immoble sense que se n’hagi de preocupar.

Si ho desitja pot incloure també, juntament amb els nostres honoraris, el servei d’ADVOCAT, que realitzaria els procediments judicials derivats del contracte del lloguer (desnonament i cobrament judicial de les rendes).

VOL LLOGAR? FACI-HO AMB GARANTIES

El nostre objectiu és que els nostres cilents/propietaris obtinguin dels seus immobles la màxima rendibilitat possible amb la màxima seguretat.