PLAÇA D’APARCAMENT “LA XAMORA”

PLAÇA D’APARCAMENT “LA XAMORA”

Lloguer plaça d’aparcament a la Xamora.

50 €/ mes.